ความสำคัญของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั่วคราว
118 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอรอุมา พงษ์แสง
- วิทยากร นายวัส ติงสมิตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายการสำนึกของสังคม