รายการหยิบมาถก ยกมาคุย
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.05-13.55 น.

สัมภาษณ์ประเด็นข่าวเด่นในรอบวัน ประเด็นที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคม เน้นการนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน หลากหลายความคิดเห็น จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดำเนินรายการ
ประจักษ์ มะวงศ์สา

ผู้จัดรายการจากภายนอก