นิสิตเก่าจุฬาฯ 2516 มอบเงินบริจาค 3 ล้านบาท ให้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อโครงการจัดตั้งเรือนไทย-อ.แสงอรุณ รัตกสิกร

- ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.ค. 2565 ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี การศึกษา 2516 มอบเงินบริจาคงวดแรก จำนวน 3 ล้านบาท ให้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในโครงการจัดตั้งเรือนไทย-อ.แสงอรุณ รัตกสิกร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนเป็นพื้นที่นันทนาการ พักผ่อน สำหรับชาวจุฬาฯ นิสิต และประชาชนทั่วไปในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการเป็นน้องใหม่ของชาวจุฬาฯ ปีการศึกษา 2516


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์ โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ)