รายการปกิณกะอินเดีย
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-10.55 น.

ชวนมองอินเดียอันหลากหลายด้วยเลนส์ใหม่ ครอบคลุมประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการต่างประเทศ โดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
สุรัตน์ โหราชัยกุล

ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณัฐ วัชรคิรินทร์

ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Program.php on line 260
รายการปกิณกะอินเดีย
21 พฤศจิกายน 2563
India Love Project
14 พฤศจิกายน 2563
354 views
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง